κλινική δερματολογία

Τα κονδυλώματα είναι μικρά δερματικά ογκίδια που εμφανίζονται στη γεννητική και περιπρωκτική περιοχή και οφείλονται σε ιούς της οικογένειας των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human Papillomavirus -HPV).

Έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 180 στελέχη του HPV. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κονδυλωμάτων είναι το κάπνισμα,ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, η έναρξη σεξουαλικής ζωής σε μικρή ηλικία και η μη χρήση προφυλακτικού.

Τα κονδυλώματα διακρίνονται σε τρεις κλινικούς τύπους (οξυτενή, βλατιδώδη, κηλιδώδη) και η διάγνωση τίθεται με την κλινική εικόνα. Συνήθως δεν έχουν συμπτώματα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν κνησμό.

Η μετάδοση τους γίνεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, ακόμη και τη μη ολοκληρωμένη, καθώς οι HPV ιοί μεταδίδονται από την άμεση δέρμα με δέρμα επαφή. Η χρήση προφυλακτικού μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης, αλλά όχι πλήρως, καθώς προστατεύονται μόνο οι περιοχές που έρχονται σε επαφή με το προφυλακτικό.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων (τοπικές αγωγές, διαθερμία, κρυοθεραπεία, χειρουργική αφαίρεση), αλλά καμία από αυτές δεν εκριζώνει τη λοίμωξη, για αυτό και οι υποτροπές είναι συχνές.

Οι σεξουαλικοί σύντροφοι των ασθενών με κονδυλώματα θα πρέπει να εξετάζονται για την ανίχνευση πιθανών κονδυλωμάτων, και οι γυναίκες σύντροφοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα τακτικού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου.

Τα εμβόλια του HPV συστήνεται να χορηγούνται στις ηλικίες μεταξύ 9 έως 25 ετών. Έχουν προφυλακτικό χαρακτήρα, εμποδίζουν δηλαδή τη μόλυνση από τους ιούς, δεν ασκούν όμως καμιά επίδραση αν η λοίμωξη έχει ήδη εγκατασταθεί. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να χορηγούνται πριν από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών.