Τι προσφέρει η συμβουλευτική υπηρεσία

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο δερματικό ή σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, για να έχουν μια επιτυχημένη θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνεται και το περιβάλλον τους ώστε να λάβουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, την αντίστοιχη αγωγή ή και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Η ανάγκη που δημιουργείται για μια πλήρη και άρτια πληροφόρηση της εκάτοστε νόσου παρέχεται μέσω συμβουλευτικού τύπου συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στα ιατρεία μας.

Κλείστε ραντεβού!

αξιολογήσεις

κλείστε ραντεβού