Πολύ αξιόλογος και κατηρτισμενος ιατρός!!! Θα τον πρότεινα ανεπιφύλακτα!!!