Ο γιατρός είναι άριστος. Σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ, σαν ΓΙΑΤΡΟΣ, σαν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, σαν ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. Συγχαρητήρια και μπράβο του.