Προσιτός, με υπομονή και ενδιαφέρον για την περίπτωσή μου!