Προσιτός, καταρτισμένος και το ραντεβού τηρήθηκε απολύτως.