Ο γιατρός μου φάνηκε καταρτισμένος και πολύ καλός.