Πολύ καλός επιστήμονας, με πραγματικό ενδιαφέρον για τον ασθενή.